Om oss

Vårt ønske er å kunne tilby helsetjenester med god kvalitet til deg som føler at du trenger det. Dette gjør at det er viktig for oss at du selv tar kontakt for å be om helsehjelpen. Det er også mulig for deg å snakke med din fastlege om dette. Hvis fastlegen anbefaler psykologsamtaler, så kan du be fastlegen om å sende oss et skriv med samme type informasjon som en henvisning til annen psykisk helsehjelp. Da skriver fastlegen opplysninger som er greit for oss å vite, og din kontaktinformasjon. Deretter vil vi ta kontakt.

Vi kan ikke love at alle som tar kontakt får et tilbud, men vårt mål er at alle som føler de trenger det skal få et tilbud innen kort tid.

Hva kan vi tilby 
Vi kan blant annet tilby psykologsamtaler med evidensbaserte behandlingsformer for psykiske lidelser, utredning av psykiske lidelser, støttesamtaler i vanskelige perioder, samtaler for personlig utvikling, samtaler i forbindelse med livskriser og parsamtaler. Våre helsepersonell har taushetsplikt, og de som ikke er psykologspesialister eller psykiater vil drøfte problemstillinger og behandling med en spesialist. På en slik måte får vi kvalitetssikret helsehjelpen som gis.

I tillegg til psykologer, har vi tilknyttet oss en familieterapeut, som kan gi parterapi og hjelp med å løse samlivsproblemer og familieproblemer. Ønske er å kunne bidra før konflikter blir for fastlåste.

Vi har også en barnepsykiater med mye erfaring med å behandle voksne pasienter. Hun kan tilby både samtalebehandling og eventuelle medisinvurderinger for våre øvrige pasienter.‍

Pris per samtale 
Pris per samtale er 1250,- som betales etter hver samtale. Det er helt opp til deg hvor mange samtaler du ønsker. Vi anbefaler at du undersøker med din forsikringsordning om du kan ha krav på dekning av psykologsamtaler. Det kan også være at din arbeidsgiver ønsker å betale for samtaler. Dette kan eksempelvis være for å bidra til å unngå sykemelding. Ved ubenyttede timer som ikke avbestilles minimum 24 timer før samtalen faktureres 1250,-.


Åpningstider 
Vi tilbyr samtaler på kveldstid i ukedagene. Tidspunkt for samtaler avtales med din psykolog/helsepersonell.