Våre behandlere

Jakob Støre-Valen, psykologspesialist (eier)

Jostein Paul Årøen Lein, psykologspesialist (eier)

Tor Andreas Aasen, psykologspesialist
Utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim i 2007, psykologspesialist siden 2015. Hans arbeidsområde over flere år har vært behandling av spiseforstyrrelser. I tillegg har han jobbet med mennesker med ulike psykiske vansker som angst, depresjon, og traumelidelser, samt at han har erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge. De seneste årene har han vært spesielt opptatt av arbeid med pårørende til mennesker med alvorlig psykisk sykdom.

Hilde Reitan, psykolog
Jeg har jobbet med et bredt speker av psykososiale og psykiske vansker fra lette til alvorlige lidelser (inkl. angst og depresjon). Jeg jobber utfra en integrativ tilnærming, med fokus på ressurser, mestring og personlig utvikling. Jeg har også erfaring fra traumebehandling og terapeutisk arbeid med langvarige smerteproblemer, kroniske sykdommer og livsstilendring.  Jeg er opptatt av familie- og pårørendeperspektivet og kan også tilby parsamtaler.

Hans Lind, psykolog
Psykologutdannet ved NTNU. Har jobbet mye med ruslidelser, samt ruslidelser og psykiske lidelser i kombinasjon. Har også erfaring med alvorlige psykiske lidelser. Interesse for nevropsykologi og psykologisk testing.

Einar Dahlum, familieterapeut
Jeg er klinisk sosionom og familieterapeut med mange års erfaring fra arbeide med par, familier og ungdom. I tillegg til familieterapiutdanning så har jeg utdanning innen kognitiv og dialektisk terapi. I mine møter med par og familier så legger jeg vekt på å få i gang de gode samtalene allerede i det første møtet. Dessuten introduserer jeg raskt nye verktøy til å håndtere de vanskene som er adressert. Erfaringsvis har de fleste god nytte hjelpen når konfliktene er aktive. Derfor gir jeg timeavtale så fort som mulig, og over video for de som ønsker det. 

Sylvi Norang Haugnes, barne- og ungdomspsykiater
Lege, utdannet ved Universitetet i Oslo, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 2010. Har I flere år jobbet med ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom. De siste årene jobbet med ungdommer og voksne med ulike typer spiseforstyrrelser og deres pårørende.


Inge Storkaas, psykolog
Utdannet ved NTNU i Trondheim, og tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv terapi. Angstlidelser, PTSD og tvangslidelse er Storkaas sine spesialfelt, men han er også opptatt av parterapi og eksistensielle problemer.

Inga Bratland, psykolog
Psykolog utdannet ved NTNU i Trondheim.