Våre behandlere

Jakob Støre-Valen, psykologspesialist (eier)

Jostein Paul Årøen Lein, psykologspesialist (eier)

Tor Andreas Aasen, psykologspesialist
Utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim i 2007, psykologspesialist siden 2015. Hans arbeidsområde over flere år har vært behandling av spiseforstyrrelser. I tillegg har han jobbet med mennesker med ulike psykiske vansker som angst, depresjon, og traumelidelser, samt at han har erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge. De seneste årene har han vært spesielt opptatt av arbeid med pårørende til mennesker med alvorlig psykisk sykdom.

Hans Lind, psykolog
Psykologutdannet ved NTNU. Har jobbet mye med ruslidelser, samt ruslidelser og psykiske lidelser i kombinasjon. Har også erfaring med alvorlige psykiske lidelser. Interesse for nevropsykologi og psykologisk testing.

Inge Storkaas, psykolog
Utdannet ved NTNU i Trondheim, og tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv terapi. Angstlidelser, PTSD og tvangslidelse er Storkaas sine spesialfelt, men han er også opptatt av parterapi og eksistensielle problemer.

Hilde Reitan, psykolog
Jeg har jobbet med et bredt speker av psykososiale og psykiske vansker fra lette til alvorlige lidelser (inkl. angst og depresjon). Jeg jobber utfra en integrativ tilnærming, med fokus på ressurser, mestring og personlig utvikling. Jeg har også erfaring fra traumebehandling og terapeutisk arbeid med langvarige smerteproblemer, kroniske sykdommer og livsstilendring.  Jeg er opptatt av familie- og pårørendeperspektivet og kan også tilby parsamtaler.

Einar Dahlum, familieterapeut
Einar Dahlum er sosionom og familieterapeut med en master i familieterapi. Avhandlingen hans handlet om ulike forståelser av kjærlighet. Et tema som ofte er aktuelt når det oppstår samlivsproblemer. I tillegg har han utdanning innen behandlingstilnærmingen kognitiv terapi. Dahlum jobber gjerne med barn, foreldre og par hvor fokuset er bedre samhandling og økt livsmestring.

Sylvi Norang Haugnes, barne- og ungdomspsykiater
Lege, utdannet ved Universitetet i Oslo, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 2010. Har I flere år jobbet med ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom. De siste årene jobbet med ungdommer og voksne med ulike typer spiseforstyrrelser og deres pårørende.